Dnes je jesenná zbierka na charitu.

Dnes sa v našej archieparchii začína Rok zasväteného života. Pri tejto príležitosti slávil o. arcibiskup a metropolita Ján archijerejskú sv. liturgiu o 10:00 hod.

Stretnutie pre koledníkov Dobrej noviny nebude po sv. liturgii o 10:00 hod., ale popoludní o 14:00 hod. tu v chráme.

O 17:00 hod. sa pomodlime večiereň.

Moleben pred narodením Pána sa pomodlime v pondelok a stredu večer a utorok a štvrtok ráno po sv. liturgiách.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 5. decembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. sa pomodlime Korunku Božieho milosrdenstva.

Biblická škola bude v stredu 3. decembra večer po molebene.

Vo štvrtok 4. decembra večer vás pozývame na tichú adoráciu od 19:00 do 21:00 hod. zakončenú Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním. Budeme sa modliť za Bohu zasvätené osoby.

Stretko na fare pre deti je v piatok 5. decembra o 16:15 hod. Po stretku je nácvik zboríku a následne detská sv. liturgia o 17:30 hod.

V sobotu 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne, a to o 6:30 a 18:00 hod. s myrovaním. O 17:00 hod. sa pomodlime Večeradlo.

Spovedať chorých pred sviatkami Narodenia Pána budeme v piatok 12. decembra. Nahlasovať ich môžete v sakristii chrámu do 12. decembra.

V nedeľu 21. decembra bude po oboch sv. liturgiách vianočná burza. V nej môžete podporiť skautov, ako aj našich mladých z farnosti. Kto by chcel, môže doniesť nejaké veci do burzy. Prosíme vás, aby to neboli veci, ktorých sa chcete zbaviť, ale vaše dary, ktorých sa viete zriecť pre iných.

V sakristii si môžete zakúpiť nástenný kalendár Blahovistnik. Stojí 1,-€.

Tí, ktorí ste si prevzali nové dvojčíslo časopisu Slovo a nedostali ste k nemu kalendár na rok 2015, môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii.

Kto si ešte chce predplatiť časopis Slovo a Misionár, môže tak urobiť do konca tohto týždňa v sakristii. Slovo stojí 13,-€ a Misionár 11,-€ na rok.