– Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.
– Budúcu nedeľu 10. júla bude farská zbierka na stavbu fary po oboch sv. liturgiách.
– V pondelok večer budú modlitby matiek o 19:00 hod., v utorok modlitby mužov nebudú kvôli zmenenému lit. poriadku, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva.
– V utorok 5. júla máme sviatok sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda. Sv. liturgie budú ako v nedeľu, keďže je aj štátny sviatok, a to o 8:00 hod. a 10:00 hod. s myrovaním.
– V sobotu 9. júla bude o 17:00 hod. mariánske večeradlo obetované za kňazov.
– V nedeľu 17. júla na samotný sviatok bl. biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča budeme mať odpustovú slávnosť. Pri tejto príležitosti prebehne duchovná príprava od stredy 13. júla. Program slávnosti i prípravy nájdete v Informátore a na nástenke vzadu.
– Pri tejto príležitosti vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Ruských Pekľan v sobotu 16. júla. Program začína o 9:15 hod. akatistom k bl. Pavlovi, pokračuje archijerejskou sv. liturgiou o 10:00 hod. a zakončíme ju molebenom k bl. Pavlovi. Ruské Pekľany máme blízko. Zúčastniť sa tejto slávnosti môžeme v rámci našej duchovnej prípravy.
– Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť časopis bohoslovcov Prameň. Taktiež vyšlo nové číslo Slova a Informátora.
– Rodičia prvoprijimajúcich detí si môžu v sakristii vyzdvihnúť CD s fotkami zo samotnej slávnosti.
– Dávame vám do pozornosti nový vzhľad našej farskej stránky
www.sidlisko3.sk. Za jej obnovu vďačíme jednému bohoslovcovi, za ktorého môžeme obetovať svoje modlitby.