Modlitba večierne dnes popoludní nebude.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik lit. spevu, v stredu biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia. V piatok stretko na fare nebude (ani detská sv. liturgia). Po več. sv. liturgii (cca 18:30 hod.) bude organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. V tento deň je voľnica.

V nedeľu 10. mája vás pozývame na odpustovú slávnosť do Hrabského (rodisko bl. V. Hopka). Program slávnosti nájdete na nástenke.

V našom chráme vás pozývame na modlitbu sv. ruženca pod názvom Rodiny sa modlia za rodiny so začiatkom o 16:15 hod. Pokračovať budeme večierňou o 17:00 hod. a modlitbami chvál o 18:00 hod. s hosťom o. P. Milenkým, ktorý sa s nami bude modliť a rozlomí nám Božie slovo. Celý program nájdete vzadu na plagáte.

V sobotu 16. mája sa uskutoční už 6. metropolitná púť gréckokatolíkov do Krakova. Máme objednaný autobus, ktorý pôjde z parkoviska pri Jednote o 4:00 hod. Cena pre jednu osobu je 11,-€. Srdečne všetkých pozývame. Záujemcovia sa môžu zapísať vzadu na papier. Záloha je 5,-€ (vypláca sa v sakristii).

V sakristii máme na predaj CD o. P. Milenkýho s názvom Dnes už viem v sume 10,-€ a vzadu na stolíku je na predaj pobožnosť k ikone Sv. rodiny v sume 1,-€.