Aktuálne oznamy k 29. novembru 2020

Dnes je po sv. liturgii jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť do pripraveného košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať!

Popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti.

V utorok sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben pred Narodením Spasiteľa. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 20.45 hod. V piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15:00. Takisto v piatok pozývame deti na detskú sv. liturgiu, najmä deti, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď. V sobotu bude Mariánske večeradlo o 17.00 hod.

Piatok 4. decembra je opäť dňom modlitby a pôstu za odvrátenie pandémie.

V piatok po sv. liturgii bude stretnutie 1. skupiny detí, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď

V nedeľu 6. decembra máme sviatok nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu. Po všetkých svätých liturgiách bude myrovanie.

Povzbudzujeme vás k objednaniu si časopisov Slovo (16,-€/rok) a Misionár (13,-€/rok) na rok 2021 v sakristii chrámu.

Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prísť prevziať podielové knihy a kalendáre do sakristie.

Takisto si môžete zakúpiť Rusínsky knižný kalendár za 3,-€ a nástenný kalendár Blahovistníka za 1,-€.