Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu a cirkevné školy.

Popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 3. februára bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok biblická škola v chráme a modlitby mužov v sakristii, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a s osobným požehnaním, v piatok stretko na fare a zborík o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. (aj napriek tomu, že sú polročné prázdniny). Mariánske večeradlo bude na fatimskú sobotu o 17:00 hod.

V pondelok 30. januára máme sviatok Troch svätiteľov. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod.

V stredu večer po sv. liturgii bude Akatist požehnania rodín.

Vo štvrtok 2. februára máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Po oboch sv. liturgiách bude myrovanie a požehnanie sviec.

Fatimská sobota nášho dekanátu bude 4. februára v Ľutine. Každý, kto chce ísť, nech sa zapíše vzadu na papier a prinesie do sakristie zálohu 2,-€. Program nájdete vzadu na nástenke.

Od 13. do 19. februára ponúkame manželom zúčastniť sa aktivít v rámci Národného týždňa manželstva. Plánujeme divadlo pre manželov a o ďalších aktivitách vás budeme včas informovať.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a farský Informátor.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj knihu Dejiny gr. kat. kňazského seminára v Prešove. Jej cena je 9,-€. Kto by chcel, môže si ju zakúpiť vzadu na stolíku.