Dnes popoludní večiereň nebude.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď.

Budúci týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. V piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva a žalmy. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými.

V utorok 1. mája, v štátny sviatok, bude sv. liturgia iba ráno o 6:30 hod., slávené budú pri nej oba úmysly.

Počas mesiaca máj sa budeme modliť mariánske pobožnosti. Tento týždeň to bude v pondelok ráno a v stredu večer po sv. liturgii Moleben k presv. Bohorodičke.

Autobus pre nahlásených na turistický deň do Zámutova odchádza o 7:45 hod. z parkoviska pri COOP Jednote oproti chrámu.

Fatimská sobota je 5. mája. O 17:00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu 6. mája ideme na zbierku do farnosti Vyškovce. Záujemcovia nech sa napíšu vzadu na papier. Odchod od chrámu je o 9:00 hod.

Vzadu na nástenke nájdete pozvánku na púť do Medugorja. Záujemcovia si môžu na ňom nájsť potrebné informácie.