Dnešnú nedeľu po sv. liturgii o 10.00 hod. bude ďalšie zo stretnutí s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi.

V pondelok 30. apríla sa začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň v priebehu celého týždňa po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a stredu od 17.00 hod., vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok 4. apríla od 8.30 hod.

V prvopiatkovom týždni vás pozývame na Malé stavovské stretnutia, ktoré sú po večernej sv. liturgii. V utorok 1. mája bude stretnutie mužov a v stredu 2. mája sa stretnú ženy.

V stredu po večernej sv. liturgii bude skúška speváckeho zboru – Hlahol.

Piatok 4. mája je prvý piatok v mesiaci, preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii pred Najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

Sobota 5. mája je prvá v mesiaci – fatimská, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť pobožnosť Večeradla s Presv. Bohorodičkou.

Zároveň v sobotu 5. mája Centrum voľného času v Juskovej Voli organizuje tak ako každoročne Turistický deň. Trasa turistického pochodu povedie z Centa pre rodinu na Sigorde k zrúcanine hradu Bodoň, odtiaľ na Zlatú Baňu a späť do Centra pre rodinu na Sigorde. Pre menšie deti je pripravená kratšia trasa po náučnom chodníku. Príchod účastníkov je o 8.30 hod. Prosíme všetkých (deti aj rodičov), ktorí majú záujem zúčastniť sa na tomto Turistickom dni, aby sa prišli zapísať do sakristie.

V mesiaci máj vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu a v piatok Akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok, vo štvrtok a v sobotu Moleben k Presv. Bohorodičke.

Srdečne vás tiež pozývame na Archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. Mája na Hore Zvir v Litmanovej. Na autobus sa môžete zapísať v sakristii chrámu.

Dnešnú nedeľu, 29. apríla je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na seminár, pre podporu našich bohoslovcov.

V sakristii je nové číslo Slova (9), predplatitelia si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. V sakristii tiež ponúkame na predaj CD, ktoré vydala skupina bohoslovcov Anastazis s názvom „(Ne)možné“ v cene 7,- €.