Aktuálne oznamy k 28. aprílu 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby.

Popoludní vás o 15:00 hod. pozývam na Korunku Božieho milosrdenstva s čítaním z Denníčka sv. Faustíny. Večiereň sa pomodlime po skončení (približne o 15:30 hod.).

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a detská sv. liturgia.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 3. mája bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s deťmi a mladými farnosti.

4. mája je fatimská sobota. O 17:00 hod. bude Mariánske večeradlo.

V stredu 1. mája pozývame deti, mladých, ale aj celé rodiny na Turistický deň Prešovskej archieparchie s metropolitom Jánom. Uskutoční sa na trase Fintice – Kapušiansky hrad – Kapušany. Každý, kto by sa chcel zúčastniť, nech sa nahlási v sakristii, aby sme sa vedeli zorganizovať. Plagát nájdete vzadu na nástenke.

Pozývame vás na metropolitnú púť do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Púť sa uskutoční v sobotu 18. mája. Máme objednaný autobus. Už odteraz sa môžete nahlasovať v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 10,-€. Odchod bude o 4:00 hod. ráno. Plagát s programom nájdete na nástenke.

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora.

Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
Sv. liturgia v nedeľu 5. mája bude o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš.

V utorok 30. apríla bude o 18:00 hod. stretko pre deti a mladých.