– Dnes je zbierka na charitu. Povzbudzujeme vás k podpore tých, ktorí si sami pomôcť nemôžu. Toto je ten správny čas všimnúť si ľudí v núdzi.

– Dnes popoludní je večiereň o 14:00 hod.

– Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok mesiaca bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. sa pomodlime Korunku Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov milosrdenstva. Pri oboch sv. liturgiách bude v tento deň zvonček na podporu práce s mladými farnosti.

– V pondelok večer bude telocvičňa na ZŠ Prostějovská v čase 19:00 – 20:00 hod. Tu v chráme budú modlitby matiek. V utorok večer budú modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním od 19:00 do 21:00 hod. V piatok stretko na fare o 16:15 hod a po stretku nácvik zboríku. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.

– Moleben pred Narodením Ježiša Krista sa pomodlíme po sv. liturgiách v stredu večer a vo štvrtok ráno.

– V piatok 2. decembra vás pozývame na DOD na Gymnázium bl. P. P. Gojdiča na Sekčove. Kto by mal záujem zúčastniť sa, bude srdečne vítaný. Plagát s programom nájdete vzadu na nástenke.

– Pre členov Spolku sv. Cyrila a Metoda máme v sakristii knižné kalendáre a podielové knihy. Prosíme vás, aby ste si ich vyzdvihli a zaplatili členský poplatok 5,-€.

– V sakristii máme na predaj nástenný kalendár otcov Baziliánov za 1,-€. Ak by ste ešte mali záujem o kalendár otcov Redemptoristov (stolový) za 2,-€, nahláste sa v sakristii čím skôr, aby sme ich ešte mohli objednať.

– Vzadu na stolíku je na predaj rusínsky knižný kalendár za 3,-€. Môžete si ho zakúpiť.

– Ponúkame vám jedinečnú možnosť objednať si knihu rozhovorov s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom Kresťan by mal byť hrdinom v akcii pri množstevnom odbere. Knihu si môžete objednať v sakristi.

– Pozývame deti a mladých, ktorí by chceli koledovať v rámci Dobrej noviny (pondelok 26. decembra od 14:00 hod.), aby sa nahlasovali v sakristii chrámu.

– V nedeľu 11. decembra ideme na zbierku do Kyjova. Kto by chcel ísť nech sa zapíše vzadu na papier.