Aktuálne oznamy k 27. 4. 2014

O 10:00 hod. začína priamy prenos svätorečenia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. na STV1 alebo TV LUX.

Korunku Božieho milosrdenstva sa pomodlíme dnes o 15:00 hod. Po nej si premietneme film o Jánovi Pavlovi II. a o 17:00 hod. bude večiereň. Eucharistická poklona bude po večierni.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva.

Nácvik zboru bude v stredu 30. apríla po večernej sv. liturgii. Zároveň sa uskutoční aj krátke stretnutie s deťmi, ktoré sa chcú zapojiť do programu ku dňu matiek. Týmto vás deti srdečne pozývame na toto stretnutie.

Turistický deň Prešovskej archieparchie bude 1. mája. Pozývame hlavne deti a mladých a ich rodičov. Odchod a cena autobusu vám bude včas oznámená.

Vo štvrtok 1. mája bude tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 hod.

V sobotu 3. mája bude Večeradlo o 17:00 hod.

Odo dnešnej nedele začína zber podpisov na vypísanie referenda o ochrane rodiny. Svoje podpisy môžete odovzdať vzadu pri východe z chrámu na pripravené petičné hárky. Podpísať petíciu je možné počas celého týždňa.

Stretnutie s o. arcibiskupom pre mladých (bývalý Kvetný víkend) bude v sobotu 10. mája v Prešove. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii.

24. mája (sobota) bude púť do Krakova k Božiemu milosrdenstvu. Vzadu na stolíku je papier, na ktorý sa môžete zapisovať a zaplatiť zálohu 5,-€ v sakristii.

Od pondelka 28. apríla až do konca týždňa si môžete na Pošte 1 (hlavná pošta) dať oraziť svoje poštové zásielky príležitostnou pečiatkou Jána Pavla II.

Vzadu na stolíku je nové číslo Informátora.