Dnes je zbierka pre potreby farnosti.

Budúci týždeň je prvopiatkový. K sv. zmierenia a pokánia môžete pristupovať počas celého týždňa tak ako stále, a to pred rannými sv. liturgiami od 6:00 hod. a večer v pondelok, utorok a stredu od 17:00 hod., vo štvrtok od 16:30 hod. a v piatok od 16:00 hod.

Nácvik chrámového zboru Hlahol bude v utorok 29. októbra po večernej sv. liturgii. Zároveň bude zbor spievať na sv. liturgii.

1. november je prvým piatok v mesiaci a zároveň aj štátnym sviatkom, kedy latinská cirkev slávi sviatok všetkých svätých. V tento deň máme vo zvyku navštevovať cintoríny a modliť sa za našich zosnulých. Sv. liturgie budú v nezmenenom čase a taktiež spovedanie, avšak ráno po sv. liturgii  budeme čítať hramoty. Večer detská sv. liturgia nebude a ani nácvik detského zboru.

Tých, ktorí budete v tento deň na mestskom cintoríne o 14:00 hod. pozývame na spoločnú modlitbu panychídy za všetkých zosnulých.

Celodenná adorácia na prvý piatok nebude.

V sobotu 2. novembra sa môžeme zapojiť do celoslovenskej akcie sviečka za nenarodené deti zakúpením sviec, ktoré sú vzadu na stolíku (veľká voňavá 3,-€, malá 1,-€) a zapáliť si ich pri modlitbe za tieto deti v túto sobotu (doma v rodinách, na cintorínoch). K spoločnej modlitbe pozývame k pamätníku nenarodených detí v areáli prešovskej nemocnice pred starou pôrodnicou o 17:00 hod.

V Centre pre rodinu na Sigorde sa uskutočnia duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených v termíne 15. – 17. november. Cena je 40,-€ na osobu.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod. Stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich mladých na fare bude o 20:00 hod.

Záujemcovia o predplatné časopisu Slovo sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu čím skôr pri nezmenenej sume 12,50,-€ na rok.

Môžete si vyzdvihnúť alebo zakúpiť nové číslo časopisu Slovo v sakristii chrámu.