Aktuálne oznamy k 25. augustu 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby fary.

Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. a o 18:45 hod. bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Vo štvrtok 29. augusta máme sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Ide nielen o cirkevný, ale aj štátny sviatok, preto budú sv. liturgie ako v nedeľu, a to o 8:00 a o 10:00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V sobotu 31. augusta vás pozývame na farskú opekačku do záhrady rímskokatolíckeho farského úradu Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 so začiatkom o 14:00 hod. Na opekanie si niečo prineste so sebou. Na kotlíkový guláš pripravíme všetko my. Pozývame nielen mladých, ale aj celé rodiny a seniorov zažiť spoločenstvo.

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa púte na Butkov (ku cti Božieho milosrdenstva), ktorá sa uskutoční vo štvrtok 29. augusta. Púť autobusom organizuje o. Miroslav Čajka, redemptorista z kláštora v Starej Ľubovni. Záujemcovia nech sa hlásia telefonicky priamo u o. Miroslava. Kontakt a bližšie informácie o odchode autobusu z Prešova nájdete na plagáte na nástenke.

V sakristii si predplatitelia môžu vyzdvihnúť nové číslo časopisu Slovo.