Aktuálne oznamy k 24. decembru 2017

Na dnešný štedrý deň, predvečer sviatku Narodenia Pána, je predpísaná len zdržanlivosť od mäsa (bez pôstu, keďže ide o nedeľu).

Popoludní vás pozývame o 15:00 hod. na modlitbu Veľkej večierne sviatku Narodenia Pána so starozákonnými čítaniami a katechézou, ktorou vstúpime do samotných osláv Kristovho narodenia. O 21:00 hod. sa stretneme pri Veľkom povečerí s lítiou.

V pondelok 25. decembra máme prikázaný sviatok Narodenia Ježiša Krista. O 7:00 hod. bude utiereň sviatku. Sv. liturgie budú o 8:00 hod. (so zborom Hlahol) a o 10:00 hod. (sv. liturgia začne prekvapením, na ktoré vás srdečne pozývame). Po oboch sv. liturgiách, ktoré budú sv. Bazila Veľkého, bude myrovanie. O 14:00 hod. bude prebiehať koledovanie Dobrej noviny (záujemcovia o prijatie koledníkov sa môžu stále zapísať vzadu na papier alebo prispieť v sakristii chrámu).

V utorok 26. decembra máme prikázaný sviatok Zhromaždenia k presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 8:00 hod. a o 10:00 hod. Podvečer vás pozývame na večiereň o 17:00 hod.

V stredu 27. decembra máme sviatok sv. Štefana prvomučeníka. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod.

V stredu 27. a vo štvrtok 28. decembra po več. sv. liturgiách budeme spievať koledy s hudobným sprievodom pri Betleheme. Srdečne pozývame.

Vo štvrtok 28. decembra bude večeradlo obetované za kňazov o 17:15 hod. Tichá adorácia začne o 19:15 hod. a potrvá do 21:00 hod.

V piatok 29. decembra je voľnica.

V sobotu 30. decembra bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

V nedeľu 31. decembra vás pozývame popoludní o 15:00 hod. na spoločnú modlitbu večierne, po ktorej bude eucharistická adorácia s prípravnými modlitbami nastávajúceho Roka výročí Prešovskej archieparchie. Po modlitbách bude spoločné agapé. Kto by chcel priniesť nejakého pohostenie, môže tak urobiť pred večierňou.

Celý program počas sviatkov Narodenia Pána nájdete vzadu na nástenke, na našej webovej stránke ako aj v Informátore.

Na stolíku ponúkame na predaj CD s koledami mladých zo Svidníka. Kus stojí 6,-€.

Kto si chce dať posvätiť svoj dom či byt na sviatok Zjavenia Pána, môže sa zapísať vzadu na papier.

V sakristii si môžete zakúpiť stolový kalendár otcov redemptoristov za 2,-€ a nástenný kalendár otcov baziliánov za 1,-€.