Dnes je zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Na budúcu nedeľu 30. júla bude naša farská zbierka na stavbu fary.

O 17.00 hod bude Večiereň.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod.

Vo štvrtok 27. júla bude po večernej sv. liturgii Večeradlo obetované za kňazov.

V sobotu 29. júla sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Novénu k Matke ustavičnej pomoci.

Pozývame vás na odpustovú slávnosť do Litmanovej, ktorá sa uskutoční v termíne 5. – 6. august. Na nedeľu 6. augusta máme objednaný autobus. Nahlásiť sa môžete v sakristii a zaplatiť zálohu 4,-€. Odchod bude ráno o 5:20 hod. z parkoviska pri COOP Jednote.