• Minulú stredu 18.januára sa začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a potrvá do tejto stredy 25. januára. Pamätajme pri svojich modlitbách (či už osobných alebo spoločných) na tento tak dôležitý úmysel. Aj naďalej budeme spoločnú modlitbu ruženca pred večernou sv. liturgiou až do stredy obetovať na úmysel zjednotenia kresťanov.
  • Skúška nášho speváckeho zboru Hlahol bude v tomto týždni v stredu, po večernej sv. liturgii.
  • Všetky deti našej farnosti pozývame  na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude nácvik detského zboru.
  • Sobota 28. januára bude poslednou sobotou v mesiaci, preto sa budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu nasledujúceho týždňa môžete vkladať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci do pripravených košíkov. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.
  • Budúcu nedeľu 29. januára bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka pre pomoc našej Teologickej fakulte v Prešove a tiež na našu Katolícku univerzitu, ktorá je v Ružomberku (posledná januárová nedeľa bola vyhlásená za Deň katolíckej univerzity na Slovensku).
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začne v nedeľu 26. februára 2012.  Predpokladaný termín slávnosti prvého sv. prijímania je 3. jún 2012.
  • Keďže v tomto čase prebieha na väčšine škôl zápis do prvého ročníka, chceme všetkým rodičom, ktorí budú v septembri posielať do školy svojich prváčikov, ponúknuť možnosť prihlásenia a zápisu aj na našej Cirkevnej Základnej škole s Materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča na Sídlisku Sekčov. Pred časom sa začínalo popri cirkevnom gymnáziu s materskou školou a teraz je už ponuka rozšírená aj základnou školou. Okrem prvého ročníka bude v septembri otvorený aj druhý, tretí a piaty ročník. Oficiálny čas zápisu do ZŠ bol minulý týždeň, ale ešte stále je možnosť prihlásenia. Zápis do MŠ je od 15.2. do 15.3. 2012. Bližšie informácie o zápise nájdete na plagátiku vzadu na nástenke.
  • V sakristii je nové číslo Slova (2), kto ho má v tomto novom roku predplatené, môže si preňho prísť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.