Aktuálne oznamy k 22. októbru 2018

Po oboch sv. liturgiách je dnes zbierka na misie.

O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok nebudú modlitby mužov ani biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare so začiatkom o 16:15 hod. a detská sv. liturgia o 17:30 hod. V sobotu bude o 17:00 večiereň s katechézou pre mladých.

V utorok 23. októbra vás pozývame na liturgiu sv. Jakuba vo zvyčajnom čase o 18:00 hod. Ide o jedinečnú a starobylú liturgiu, ktorá sa slávi raz v roku na sviatok sv. apoštola Jakuba, kedy sa prijíma osobitne Kristovo Telo a Krv.

Moleben k presv. Bohorodičke sa pomodlime v stredu po večernej sv. liturgii.

Večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou bude vo štvrtok 25. októbra po večernej sv. liturgii.

V piatok 26. októbra pozývame deti a mladých na Noc v chráme. Začína detskou sv. liturgiou o 17:30 hod. a pokračuje programom pre chlapcov a dievčatá. Predpokladaný záver je o 21:00 hod.

Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu 27. októbra.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Misionár na rok 2019 za cenu 13,-€ + kalendár zdarma a taktiež časopis Slovo na rok 2019 za cenu 15,-€, a to do konca októbra.

Hramoty si môžete obnovovať v sakristii chrámu do konca októbra.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Môžete si ho vziať zo stolíka.

V nedeľu 28. októbra ideme na zbierku do farnosti Remeniny. Kto by mal záujem pomôcť pri zbierke, nech sa nahlási v sakristii.

Upozorňujeme, že budúcu nedeľu 28. októbra sa mení letný čas na zimný (z 3:00 hod. na 2:00 hod.).