Dnes po sv. liturgiách bude vianočná burza vonku pri vstupe do chrámu.

Popoludní od 15:00 hod. máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia a pokánia v rámci predvianočnej spovede.

Nácvik chrámového zboru bude v pondelok 23. decembra po večernej sv. liturgii.

V utorok 24. decembra máme Predvečer Narodenia Pána. V tento deň sv. liturgia ráno nebude. O 7:30 hod. sa pomodlíme Kráľovské hodinky, popoludní o 15:00 hod. vás pozývame na sv. liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou a o 21:00 hod. bude Veľké povečerie s lítijou. Na tento deň je predpísaný prísny pôst (raz sa dosýta najesť a dvakrát občerstviť).

V samotný prvý deň prikázaného sviatku Narodenia Pána 25. decembra budú sv. liturgie ráno o 8:00 a 10:00 hod. s myrovaním. Popoludní vás pozývame na vianočnú akadémiu so začiatkom o 15:00 hod.

Vo štvrtok 26. decembra, druhý sviatočný deň a zároveň prikázaný sviatok, budú sv. liturgie taktiež ráno o 8:00 a 10:00 hod. Sv. liturgiu o 8:00 hod. bude sláviť súdny vikár o. J. Popovič, ktorý sa nám aj prihovorí. Od 14:00 hod. budú chodiť koledovať koledníci Dobrej noviny.

Na vianočný koncert kňazského zboru sv. Jakuba s katechézou vás pozývame v tento deň do Chrámu Povýšenia sv. Kríža na Sekčove o 18:00 hod.

V piatok 27. decembra máme sviatok sv. prvomučeníka Štefana. Sv. liturgie budú v nezmenenom čase, a to o 6:30 a 17:30 hod. V tento deň je voľnica. Katedrálny zbor vás zároveň v tento deň pozýva na vianočný koncert, ktorý bude o 17:30 hod. v katedrále.

Podrobný program všetkých liturgických slávení našich farností v meste Prešov je uvedený na plagáte vzadu na dverách a na našej farskej webovej stránke sidlisko3.sk.

Prejaviť skutok lásky a milosrdenstva a pomôcť chudobným a tým, ktorí sú odkázaní na charitu, môžete aj tohto roku upečením koláča a prinesením tu do chrámu najneskôr do rána 24. decembra.

Ešte stále sa môžete zapísať na koledovanie Dobrej noviny vzadu na papier. Taktiež sa zapíšte tí, ktorí si chcete dať posvätiť byt na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2014 popoludní.

Vyšlo prvé číslo časopisu Slovo pre rok 2014. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo aj zakúpiť.

Dnes podvečer nebude každodenná večiereň a ani adorácia kvôli spovedaniu.

V sakristii máme kalendáre a podielové knihy Spolku sv. Cyrila a Metoda. Členovia si ich môžete kedykoľvek vyzdvihnúť. Na voľný predaj kalendáre nemáme. Dajú sa zakúpiť v meste v predajni Petra.

Môžete si u nás taktiež zakúpiť CD katedrálneho zboru s koledami Christos raždajetsja. Jeden kus stojí 6,-€.

Vzadu si môžete zakúpiť časopis seminaristov Prameň.

Vzadu na nástenke nájdete ponuku na penzión (domov dôchodcov) v Chminianskej Novej Vsi a denný stacionár na Sekčove. Záujemcovia nech sa ozývajú na tel. číslo uvedené na plagáte.