Aktuálne oznamy k 21. januáru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

Popoludní večiereň nebude.

V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú.

Vo štvrtok 25. januára bude po več. sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

V sobotu 27. januára bude po več. sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

V dňoch 26. – 28. januára sa uskutoční trojdnie modlitieb matiek vo Františkánskom kostole sv. Jozefa. Matky srdečne pozývame. Bližšie informácie sú na plagáte.

V sobotu 3. februára vás pozývame zúčastniť sa fatimskej soboty nášho dekanátu v Ľutine. Využime príležitosť získať plnomocné odpustky a putovať do Baziliky minor v rámci roka jubileí našej cirkvi. Záujemcovia nech sa zapíšu čím skôr a zaplatia v sakristii zálohu 2,-€. Papier na zapisovanie je vzadu na stolíku. Odchod autobusu je z parkoviska pri COOP Jednote o 7:50 hod.

Pozývame mladých k účasti na P18 – národnom stretnutí mládeže, ktoré sa uskutoční v termíne 26. – 29. júla tu v Prešove. Nahlasovať sa dá prostredníctvom webovej stránky od štvrtka 18. januára. Neváhajte a prihláste sa! Viac informácií získate na webe alebo u svojho kňaza.

Národný týždeň manželstva bude prebiehať v dňoch 12. – 18. február. Počas tohto týždňa budú prebiehať rôzne modlitbové akcie. V rámci zapojenia sa do tohto podujatia pozývame manželov do DADky na predstavenie Ťapákovci, ktoré sa uskutoční 7. februára (streda). Vzadu na stolíku je papier, kde sa manželia môžu zapísať, a to čím skôr.

Vzadu na stolíku nájdete občasník Rómska Samária. Je za dobrovoľný príspevok 1,-€. Môžete sa v ňom dozvedieť o rómskej misii.