– Popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod.