Aktuálne oznamy k 21. aprílu 2019

Budúcu nedeľu 28. apríla bude farská zbierka na dokončenie stavby.

Popoludní bude večiereň o 15:00 hod. s Korunkou Božieho milosrdenstva.

V utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok detská sv. liturgia a stretko mladých. V sobotu bude Veľká večiereň o 17:00 hod.

Počas celého svetlého týždňa je voľnica. Na sv. liturgii sa pri premenení nekľačí, ale stojí.

Liturgický program počas svetlého týždňa bude nasledovný: pred večernými sv. liturgiami (utorok – piatok) bude večiereň so začiatkom o 17:15 hod. (v piatok o 16:45 hod.). Po sv. liturgiách bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu so zamyslením v rámci Deviatníka k Božiemu milosrdenstvu.

Vo svetlý utorok máme sviatok sv. veľkomučeníka Juraja. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod.

Vo svetlý štvrtok 25. apríla bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

Vo svetlú sobotu 27. apríla bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Budúca nedeľa 28. apríla je Tomášova alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva. Popoludní vás o 15:00 hod. pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva s čítaním z Denníčka sv. Faustíny. Večiereň sa pomodlime po skončení (približne o 15:30 hod.).

V stredu 1. mája pozývame deti, mladých, ale aj celé rodiny na Turistický deň Prešovskej archieparchie s metropolitom Jánom. Uskutoční sa na trase Fintice – Kapušiansky hrad – Kapušany. Každý, kto by sa chcel zúčastniť, nech sa nahlási v sakristii, aby sme sa vedeli zorganizovať. Plagát nájdete vzadu na nástenke.

V predstihu vás pozývame na metropolitnú púť do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Púť sa uskutoční v sobotu 18. mája. Máme objednaný autobus. Už odteraz sa môžete nahlasovať v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 10,-€. Odchod bude v skorých ranných hodinách. Presný čas upresníme neskôr. Plagát s programom nájdete na nástenke.