Dnes je zbierka na kňazský seminár. Pripomíname, že nepodporujeme priamo bohoslovcov, ale ponúkame fin. prostriedky na dofinancovanie chodu celého seminára.

Večiereň bude o 17:00 hod.

Srdečne pozývame deti, mladých i dospelých na športový večer do telocvične na ZŠ Prostějovská. Telocvičňa je pre nás k dispozícii každý pondelok od 19:00 do 20:00 hod. Vstup je zboku od ihriska (spoločné stretnutie pred vchodom o 18:55).

Modlitby matiek budú v pondelok, biblická škola v utorok, v stredu nácvik zboru Hlahol, vo štvrtok adorácia Najsv. Eucharistie s modlitbami vďaky a prosieb od 19:00 do 21:00 hod. V piatok stretko detí na fare, nácvik zboríku a detská sv. liturgia o 17:30 hod.

V piatok 25. septembra vás pozývame do katedrálneho chrámu na stretnutie s donom Laurentom Larroquom, nástupcom dona Gobbiho z Mariánskeho kňazského hnutia. Svoju homíliu prednesie počas archijerejskej sv. liturgie o 16:30 hod. Po liturgii bude požehnanie detí a mamičiek v požehnanom stave. Prosíme všetkých Prešovčanov, ktorí sa zúčastnia stretnutia, aby si so sebou vzali pútnické stoličky. Celý program nájdete na plagáte.

Na trojdnie modlitieb matiek vás pozývame tu do nášho chrámu v piatok 25. septembra o 18:30 hod., v sobotu 26. septembra o 19:00 hod. a v nedeľu 27. októbra o 16:00 hod.

Budúcu nedeľu 27. septembra ideme na zbierku do Klenova a Kvačan. Opäť pozývame dobrovoľníkov, aby sa zapísali vzadu na papier.

Deťom nahláseným na prvé sv. prijímanie a ich rodičom oznamujeme v predstihu, že prvé spoločné stretnutie bude v piatok 9. októbra po detskej sv. liturgii.

Vzadu na stolíku je nové číslo Informátora.

Od dnešnej nedele môžete v sakristii nahlasovať odber časopisu Slovo a Misionár na kalendárny rok 2016. Taktiež si môžete dať obnoviť hramoty (alebo nanovo zapísať) na rok 2016.