Dnešnú nedeľu po sv. liturgii o 10.00 hod. bude ďalšie zo stretnutí s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi.

Pozývame k modlitbe akatistu ku Sv. Duchu, ktorý sa teraz pri večerných sv. liturgiách modlíme ako prípravu na sviatok Turíc – Zostúpenia Sv. Ducha.

Všetkým, ktorí sa zapísali na 3. Metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája 2012 oznamujeme, že odchod autobusu bude o 03.45 z parkoviska pri potravinách Jednota.

Sobota 26. mája je posledná (piata) zádušná sobota v tomto roku. Sv. liturgia za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt bude ráno o 6.30 hod. Keďže je táto sobota aj posledná v mesiaci budeme po večernej sv. liturgii modliť Novénu k Matke ustavičnej pomoci. V priebehu nasledujúceho týždňa môžete vkladať svoje poďakovania a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci do pripravených košíkov. Na všetky dobré úmysly bude potom slúžená večerná sv. liturgia.

Budúca nedeľa 27. mája je zároveň sviatkom Sošestvija – Zostúpenia Svätého Ducha. Sv. liturgie budú v riadnom čase o 8.00 hod. a 10.00 hod. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie.

Dnešnú nedeľu 20. mája je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na podporu katolíckych masmédií (TV Lux, Rádio Lumen, Katolícke periodiká…).

V sakristii je posledné číslo Slova (10), predplatitelia, ktorí si ho nevyzdvihli si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Všetkých spevákov nášho detského zboru pozývame dnes popoludní na nácvik, ktorý bude na fare o 17.00 hod.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona