Počas celého svetlého týždňa je voľnica.

Budúca nedeľa je Tomášova alebo nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15:00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva. Po nej budeme premietať film o pápežovi Jánovi Pavlovi II. O 17:00 hod. sa pomodlime večiereň a eucharistickú poklonu. Počas celého týždňa sa budeme modliť po ranných i večerných liturgiách deviatnik Božieho milosrdenstva. Upozorňujeme, že sv. liturgia o 10:00 hod. sa v túto nedeľu presúva na 9:00 hod. kvôli sledovaniu televízneho prenosu svätorečenia Jána Pavla II. a Jána XXIII so začiatkom o 10:00 hod. na STV 1.

Prihlásiť sa na Turistický deň, ktorý bude 1. mája, je potrebné do piatka 25. apríla do večernej sv. liturgie. Zúčastniť sa ho môže každý, kto chce. Pozývame hlavne deti a mladých. O podrobnostiach vás budeme včas informovať.

Stretnutie s o. arcibiskupom pre mladých (bývalý Kvetný víkend) bude v sobotu 10. mája v Prešove. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii čím skôr.

24. mája (sobota) bude púť do Krakova k Božiemu milosrdenstvu. Vzadu na stolíku je papier, na ktorý sa môžete zapisovať a zaplatiť zálohu 5,-€ v sakristii.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje najbližšie stretnutie v utorok 22. apríla o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 na tému: Ježiš žije! A čo my?

Ponúkame na predaj časopis seminaristov Prameň, ktorý nájdete vzadu na stolíku. Jeho cena je 1,-€.

Taktiež si stále môžete zakúpiť brožúrku s modlitbou Akatistu požehnania rodín za 1,-€.

Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričlenili o krásne a dôstojné slávenie obradov Paschy v našom chráme.