Aktuálne oznamy k 2. júnu 2019

Dnes popoludní (nedeľa 2. júna) vás srdečne pozývame na archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční dnes popoludní v bazilike minor v Ľutine. Autobus odchádza o 13:50 hod. z parkoviska pri COOP Jednote. Kto by ešte chcel ísť a nie je zapísaný, stačí, že príde k autobusu. Program nájdete vzadu na plagáte.

V našom chráme bude o 17:00 hod. každodenná večiereň.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie mladých. V sobotu bude veľká večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu, Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov o 15:00 hod. a pri oboch sv. liturgiách zvonček na podporu práce s deťmi a mladými farnosti.

Moleben k Božskému Srdcu sa pomodlime v pondelok a piatok po večernej sv. liturgii.

Piata zádušná sobota bude 8. júna. Po rannej sv. liturgii bude panychída za našich zosnulých s hramotami.

V nedeľu 9. júna vás pozývame na posledné modlitby chvál pred prázdninami. Začnú o 18:00 hod. a medzi sebou privítame bývalého väzňa, ktorý vydá svedectvo o svojom živote. Momentálne vedie spoločenstvo Dismas, ktoré tvoria obrátení väzni. Keďže má nabitý program, je vzácnosťou, že zavíta aj medzi nás. Využime túto príležitosť a príďme sa povzbudiť.

V nedeľu 16. júna sa uskutoční športové popoludnie pre deti a mládež nášho dekanátu v kňazskom seminári. Začiatok je o 14:00 hod. Molebenom k Božskému Srdcu a o 14:30 hod. začne futbalový turnaj tímov z farností. Počas futbalového turnaja bude sprievodný program pre mladšie deti a nefutbalistov. Večera je z vlastných zásob. Na toto stretnutie pozývame celé rodiny s deťmi. Bližšie info nájdete vzadu na plagáte.

Vzadu na stolíku je na predaj CD s paschálnymi spevmi farnosti Ruská Nová Ves. Stojí 5,-€ a jeho kúpou podporíme opravu chrámu farnosti.