Aktuálne oznamy k 2. februáru 2020

Budúcu nedeľu 9. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond.

Dnes popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne.

V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude kvôli polročným prázdninám. V utorok bude biblická hodina (ale v novom prevedení, ktoré vám predstavíme) a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 7. februára bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu s modlitbami žalmov. V tento deň je voľnica.

V rámci Roka Božieho slova vám ponúkame biblickú hodinu v novom šate. Trvať bude 45 minút na vopred ohlásenú tému s diskusiou. Začíname tento utorok 4. februára po večernej sv. liturgii (cca 18:45 hod.). Pozvaný je každý, kto má záujem poznať biblický pohľad na témy, ktoré ho zaujímajú. Prvou témou je kresťan a voľby. Srdečne pozývame.

Najbližší večer detí v chráme sa uskutoční v piatok 14. februára po detskej sv. liturgii.

V dňoch 10. – 16. februára sa uskutoční Národný týždeň manželstva. V rámci tejto aktivity vám ponúkame duchovnú obnovu, ktorá bude v sobotu 15. februára v čase 9:00 – 12:30 hod. s o. M. Mekelom (prednáška, rozjímanie, agapé, modlitba, sv. liturgia) a modlitby chvál s katechézou zameranou na manželstvo v nedeľu 16. februára o 18:00 hod.

V chráme chceme vytvoriť nástenku so situačnými fotografiami manželov. Prosíme preto manželov, ktorí sa chcú zapojiť, aby priniesli nejaké fotografie do sakristie chrámu, aby sme túto nástenku mohli vytvoriť.

Vyšlo nové číslo časopisu Misionár. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii a zakúpiť sa dá aj vzadu na stolíku.

Na stolíku nájdete na predaj aj DVD s vianočným programom kolied mužov našej farnosti. Môžete si ho zakúpiť za 2,-€ (peniaze dať do pripraveného košíka).