Budúcu nedeľu bude zbierka na podporný fond II.

Dnes popoludní sa pomodlime večiereň o 17:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Pozývame vás k hojnej účasti aj kvôli dušičkovej oktáve, aby sme mohli vyprosiť odpustky pre duše v očistci.

V stredu 5. novembra sme pozvaní na spoločnú modlitbu za život. Program začne o 15:15 hod. v nemocničnej kaplnke sv. omšou s následným presunom pred starú pôrodnicu. Podrobný program nájdete vzadu na nástenke.

Vo štvrtok 6. novembra bude tichá adorácia.

V piatok 7. novembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. sa pomodlime Korunku Božieho milosrdenstva. Stretko na fare bude o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi deťmi.

V tento deň, piatok 7. novembra, zároveň začína prehliadka zborov v rámci Medzinárodného festivalu duch. piesní byzantského obradu. Hlavný program bude v sobotu 8. novembra v katedrále so začiatkom o 14:00 hod. Viac informácii vzadu na plagáte.

V sobotu 8. novembra máme sviatok sv. archanjela Michala. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a večer o 18:00 hod. s myrovaním.

V nedeľu 9. novembra bude po večierni modlitba chvál so začiatkom o 17:45 hod.

Dnes, v nedeľu 2. novembra, je deň nenarodeného dieťaťa. Podporiť túto aktivitu môžete svojou modlitbou a kúpou sviec (dva druhy), ktoré sú vzadu na stolíku. Symbolom spomienky je horiaca svieca.

Odpustky pre duše v očistci môžeme získať do 8. novembra, a to raz denne, pri splnení týchto podmienok: navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých, byť vyspovedaný, prijať Najsv. Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Potrebné je vylúčiť akýkoľvek hriech, aj všedný. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2015. Predplatné stojí 13,-€.

Vyšlo nové číslo Misionára.