Aktuálne oznamy k 19. novembru 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

Večiereň bude podvečer o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola. Modlitby mužov nebudú. V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod.

Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok ráno o 6:15 hod. a v stredu večer o 18:45 hod.

V utorok 21. novembra máme sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Na večernú sv. liturgiu pozývame deti, ktoré budeme požehnávať. Po oboch sv. liturgiách bude myrovanie.

V piatok 24. novembra bude po detskej sv. liturgii stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď.

V sobotu 25. novembra bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Hnutie na pomoc rozvedeným katolíkom pozýva na pravidelné stretnutie, ktoré bude v utorok 21. novembra v Katolíckom kruhu o 17:00 hod. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

Bratia kapucíni nás pozývajú na koncert v kine Scala v nedeľu 26. novembra o 16:00 hod. Viac informácií nájdete na plagáte.

V sakristii chrámu si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2018 za cenu 14,-€ (vrátane kalendára na rok 2019).

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátor.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj rusínsky knižný kalendár za cenu 2,-€/ks.

Prosíme členov Spolku sv. Cyrila a Metoda, aby si v sakristii vyzdvihli knižný kalendár s podielovou knihou a uhradili členský poplatok 5,-€.