Budúcu nedeľu 26. marca bude farská zbierka na stavbu fary.

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu krížovej cesty matiek o 16:15 hod. a pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu večer nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod.

Veľkopôstny moleben bude v pondelok večer a v stredu ráno po sv. liturgiách.

Vo štvrtok 23. marca bude po večernej sv. liturgii kajúci akatist.

Modlitbové stretnutie rozvedených kresťanov bude v utorok 21. marca o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu. Povedie ho o. Petrom Jakubom.

V sobotu 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú ako v nedeľu o 8:00 a 10:00 hod. s myrovaním. V tento deň vás zároveň pozývame na archijerejskú sv. liturgiu o 11:00 hod. do Ľutiny, ktorou si pripomenieme 90. výročie biskupskej vysviacky bl. P. P. Gojdiča. Popoludní o 16:30 hod. sa pri mariánskom súsoší na Trojici uskutoční celomestské večeradlo. Srdečne vás pozývame!

Pripomíname, že budúcu nedeľu 26. marca dochádza k zmene zimného času na letný (z 2:00 hod. na 3:00 hod.).

V nedeľu 26. marca ideme na zbierku do farností Hrabské a Snakov. Záujemcovia o pomoc pri zbierke nech sa zapíšu vzadu na papier.

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča srdečne pozýva budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka dňa 3. apríla o 16:00 hod.

Ružencové spoločenstvá našej farnosti spolu s bohuznámymi darcami zakúpili a darovali nové svetlé plachty na Paschu v sume 200,-€. Úprimne vám Pán Boh zaplať!