• Pozývame vás na našu malú Vianočnú burzu dnes po „desiatke“.  Výťažok z predaja sa aj tentoraz použije na rozšírenie nášho vyrezávaného betlehema. Ďakujeme všetkým, ktorí do tejto burzy prispeli.
  • V utorok 20. decembra sa začína predprazdenstvo sviatku Narodenia Pána Ježiša Krista.
  • V stredu po večernej sv. liturgii bude skúška speváckeho zboru dospelých – Hlahol.
  • Deti, ktoré sú zapojené  do prípravy vianočného programu pozývame na nácvik vianočnej akadémie štvrtok popoludní o 16.00 hod. tu do chrámu. Koledníkov Dobrej noviny prosíme , aby zostali tu v chráme na krátke stretnutie hneď po sv. liturgii.
  • Keďže predvečer sviatku Narodenia Pána – 24. december, vychádza na sobotu, menia sa niektoré liturgické predpisy. V tento deň zostáva zdržanlivosť od mäsa, ale ruší sa pôst (raz do dňa sa najesť dosýta). Kráľovské hodinky sa prekladajú na piatok 23. decembra. V sobotu ráno (v posunutom čase) o 7.30 hod. sa bude slúžiť Liturgia sv. Jána Zlatústeho. Popoludní o 15.00 hod. už bude len samotná Veľká večiereň bez Liturgie sv. Bazila Veľkého, ako je to zvyčajne. Večer o 23.00 hod. bude Veľké povečerie. Teda sv. liturgia bude v sobotu, v predvečer sviatku Narodenia iba ráno.
  • V nedeľu 25. decembra je sviatok Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Je to prikázaný sviatok. Sv. liturgie budú o 8.00 hod. (csl.) a 10.00 hod. (sl.). Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie. Popoludní o 16.00 hod. vás pozývame pozrieť si vianočnú akadémiu, ktorú pre vás pripravili deti farnosti.
  • Pondelok 26. decembra je tiež prikázaným sviatkom Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 8.00 hod. (csl.) a 10.00 hod. (sl.). Popoludní budú od 14.00 hod. vo farnosti koledovať deti s Dobrou novinou, aby výťažkom z koledovania pomohli deťom v chudobných štátoch Afriky. Zoznam na zapísanie pre tých, ktorí majú záujem, aby ich navštívili malí koledníci, nájdete vzadu na stolíku.
  • Predvianočná sv. spoveď pre našu farnosť bude dnes,18. decembra popoludní od 14.30 do 17.30 hod. Spolu by sme tu mali spovedať siedmi kňazi. Každú trištvrte hodinu sa bude podávať počas spovede aj sv. prijímanie (pre tých, kt. neboli na prijímaní cez liturgiu).
  • V sakristii je nové číslo časopisu Slovo. Predplatitelia si ho môžu prísť vyzdvihnúť. Ďalej je tam na predaj knižný kalendár spolku sv. Cyrila a Metoda,  jeho cena je 2 €. Ostatné nové čísla časopisov, ktoré k nám dochádzajú nájdete vzadu na stolíku.
  • GMC Bárka v Juskovej Voli organizuje počas zimných prázdnin 02. – 05. januára štvrtý ročník zimného pobytového Tábora sv. prvomučeníka Štefana. Tábor je pre deti vo veku od 9 do 13 rokov a cena na jednu osobu je 20 eur. Prihlásiť sa dá v sakristii.