Aktuálne oznamy k 17. novembru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby.

O 16:00 hod. vás pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorým poďakujeme za dar slobody a pripomenieme si 30. výročie Nežnej revolúcie. O 17:00 hod. sa pri tejto príležitosti rozozvučia naše chrámové zvony a o 18:00 hod. bude každodenná večiereň.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu nebude večiereň.

Vo štvrtok 21. novembra máme sviatok Vstupu presv. Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6:30 a 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii bude požehnanie detí, ktoré sa s týmto sviatkom spája. Srdečne všetky deti pozývame.

V piatok 22. novembra bude po detskej sv. liturgii stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. V piatok 29. novembra bude stretnutie okrem detí aj s rodičmi.

V ten istý deň sa v katedrálnom chráme uskutoční stretnutie s o. Emmanuelom Yousafom, kňazom z Pakistanu, ktoré organizuje pápežská nadácia ACN – pomoc trpiacej cirkvi. Po sv. liturgii o 16:30 hod. sa o. Yousaf prihovorí so svojím svedectvom.

Do konca novembra môžete priniesť do sakristie chrámu mikulášske balíčky, ktoré budú odovzdané deťom na Ukrajine. Balíčky môžu obsahovať sladkosti, drogériu a hračky.

Pozývame deti, ktoré sa chcú tohto roku zapojiť do koledovania Dobrej noviny, aby sa nahlásili v sakristii.

Vyšlo nové číslo časopisu Misionár. Môžete si ho zakúpiť aj vzadu zo stolíka.

V sakristii si môžete predplatiť časopisy na rok 2020: Slovo za cenu 16,-€ a Misionár za cenu 13,-€.

Na predaj vám ponúkame nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€; stolový kalendár redemptoristov za 2,-€ a nástenný kalendár baziliánov za 1,-€. Zakúpiť si ich môžete v sakristii chrámu.

Ponúkame vám možnosť stať sa členmi Nábožného združenia sv. Jozefa. Zapísať sa môžete v sakristii, kde dostanete viac informácií.