Aktuálne oznamy k 17. marcu 2019

Budúcu nedeľu 24. marca bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy.

Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok bude pôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. V sobotu bude o 17:00 hod. Veľká večiereň.

V pondelok 18. marca bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

V utorok 19. marca sa uskutoční pravidelné modlitbové stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

Tretia zádušná sobota bude 23. marca. Po rannej sv. liturgii obetovanej za našich zosnulých bude panychída s čítaním hramot.

CZŠ s materskou školou bl. P. P.Gojdiča pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční 1. apríla o 16:00 hod. v priestoroch školy na Bernolákovej ulici 21. Podanie žiadostí do MŠ na nasledujúci školský rok prebieha v termíne 18. marec – 30. apríl 2019. Povzbudzujeme vás k možnosti dať svoje deti práve na túto našu cirkevnú školu, aj napriek tomu, že je to cez celé mesto. Zvážme nielen vzdialenosť, ale aj ducha školy.

Vzadu na stolíku nájdete nové čísla časopisov Misionár za 1,-€ a Slovo+ za 1,50,-€.

Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
Budúcu nedeľu 24. marca bude sv. liturgia sv. Bazila Veľkého o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš.

Stretnutie detí a mladých bude v utorok 19. marca o 18:00 hod. v čajovni.