Dnes je pri všetkých sv. liturgiách je naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred Pán Boh zaplať.

Popoludní o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

V pondelok 17. júna bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Telocvičňa na ZŠ Prostějovská bude v tento deň v čase 19.00 – 20.00 hod.

V utorok 18. júna bude o 18.45 hod. biblické stretko Čaj s Božím slovom v pastoračke. Pôjde o posledné stretnutie pred letnými prázdninami. Opäť sa stretneme v septembri.

V stredu 19. júna bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.  

Vo štvrtok 20. júna bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia, Korunka BM a požehnanie o 21.00 hod. 

V sobotu 22. júna bude o 17.00 hod. veľká večiereň.

Budúcu nedeľu 23. júna bude o 17.00 hod. veľká večiereň sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa s lítiou.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a farský Informátor.

Oznamujeme vám, že počas letných prázdnin sv. liturgie s rusínskymi čítaniami a homíliou o 12.30 hod. nebudú. Posledná sv. liturgia bude v nedeľu 30. júna.

Počas letných prázdnin nebudú slávené sv. liturgie v kaplnke ani vo Veľkom Šariši. Začneme opäť v septembri. Termín bude ohlásený pred koncom letných prázdnin.

Oznamujeme vám, že naša odpustová slávnosť bude v nedeľu 14. júla. Predchádzať jej bude duchovná príprava. Presný program zverejníme čoskoro.