Dnes po svätých liturgiách je zbierka na stavbu fary. Všetkým darcom vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok 17. augusta bude po več. sv. liturgii Moleben k bl. biskupovi P. P. Gojdičovi a po ňom budú modlitby matiek.

Moleben k presvätej Bohorodičke bude v pondelok a štvrtok ráno a v utorok a piatok večer.

V stredu 12. augusta sa po več. sv. liturgii pomodlime Akatist požehnania rodín (ikos 7 – 9).

Pozývame vás na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Ľutiny, ktorá sa uskutoční 22. – 23. augusta. Kto by mal záujem ísť na túto púť autobusom, nahláste sa v sakristii.