Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod.

Budúcu nedeľu 22. októbra bude misijná nedeľa. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Jej účelom je podpora misií Katolíckej cirkvi. Veľkú hodnotu majú aj modlitby, obety a láska k misiám.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer bude biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15 hod.

Moleben k bl. P. P. Gojdičovi bude v utorok 17. októbra po večernej sv. liturgii.

Pravidelné mesačné stretnutie rozvedených katolíkov sa uskutoční v utorok 17. októbra o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici. Stretnutie bude modlitebné a povedie ho o. P. Šturák ml.

V stredu 18. októbra pozývame deti zapojiť sa do akcie Milión detí sa modlí sv. ruženec. Priamy prenos modlitby bude vysielať TV LUX o 9:00 hod.

V piatok 20. októbra začíname s kantorským kurzom. Prvé stretnutie bude po detskej sv. liturgii približne o 18:15 hod. Srdečne všetkých ešte raz pozývame.

Hramoty za zosnulých si môžete obnovovať v sakristii chrámu.

V sakristii chrámu si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2018 za cenu 14,-€ (vrátane kalendára na rok 2019) a Misionár vo výške 11,-€.

Cestovná agentúra Byzant nás pozýva na archieparchiálnu púť s metropolitom Jánom do Izraela – Svätej zeme v termíne 21. – 28. apríl 2018. Cena púte je 710,-€ + obslužné a vstupy. Každý, kto by sa chcel tejto púte zúčastniť, nájde bližšie informácie vzadu na plagáte alebo v sakristii.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj sviece v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti organizovanú Fórom života. Zakúpením sviece a jej zapálením 2. novembra prosíme o Božie milosrdenstvo pre všetky nenarodené deti a ľudí zranených potratom.