Aktuálne oznamy k 15. aprílu 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár.

Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod.

Budúcu nedeľu 22. apríla bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer bude modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, tichá adorácia s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu bude vo štvrtok večer. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď.

V utorok 17. apríla sa pomodlime po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a uctíme si jeho ostatky.

Počas celého budúceho týždňa sa budeme pri sv. liturgiách modliť za TV Lux. Zároveň bude vysielať reláciu Týždeň s… o našej farnosti niekoľkokrát do dňa.

V utorok 1. mája pozývame nielen deti a mladých, ale aj celé rodiny na turistický deň s metropolitom Jánom, ktorý sa uskutoční v Zámutove. Doprava je spoločným autobusom. Cestovné platí farnosť. Zapísať sa môžete vzadu na papier. Bližšie informácie včas oznámime.