Aktuálne oznamy k 14. júlu 2019

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby.

Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek. V stredu bude nácvik zboru. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod.

V stredu 17. júla máme sviatok Bl. P. P. Gojdiča. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod. V tento deň začíname duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou, ktorá potrvá do soboty 20. júla. V tieto dni vás pozývame k účasti najmä na večerných sv. liturgiách. Celý program prípravy a slávnosti nájdete vzadu na nástenke.

V sobotu 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod. Zároveň vás v tento deň pozývame na Archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ruských Pekľanoch (archijerejská sv. liturgia začína o 10:00 hod.).

V nedeľu 21. júla budeme sláviť odpustovú slávnosť našej farnosti. Pri tejto príležitosti bude iba jedna sv. liturgia o 10:00 hod. Program začne o 8:00 hod. utierňou, bude pokračovať Akatistom k bl. P. P. Gojdičovi o 9:00 hod. Po skončení sv. liturgie bude myrovanie. Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu, môže tak urobiť v sakristii chrámu.

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení pre laikov formou večeradla, ktoré sa uskutočnia v kňazskom seminári v Prešove v termíne 26. – 28. júl 2019. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na nástenke.