Dnes popoludní sa pomodlime každodennú večiereň o 17:00 hod. a po nej bude modlitba chvál. Srdečne pozývame.

Budúcu nedeľu 21. septembra bude zbierka na kňazský seminár. Zároveň je v Ľutine púť katolíckych žiakov, pedagógov a zamestnancov so začiatkom o 9:30 sv. ružencom. Nasledovať bude sv. liturgia, prezentácia cir. škôl archieparchie, prehliadka pútnického miesta a akatist požehnania rodín.

V pondelok 15. septembra máme sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. Tento deň je dňom pracovného pokoja.

Nácvik zboru bude v utorok 16. septembra večer.

Moleben k bl. P. P. Gojdičovi bude v stredu 17. septembra po sv. liturgii. Po molebene bude biblická škola, ktorá bude stredami večer. Pozývame nových záujemcov.  Citát na prípravu – Mt 1, 18 – 25.

Tichá adorácia bude vo štvrtok 18. septembra večer ako zvyčajne.

V piatok je detské stretko na fare o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.

Prosíme rodičov, aby čím skôr nahlásili svoje deti na 1. sv. prijímanie v sakristii chrámu, najneskôr však do konca septembra. Príprava začne od októbra.

Slávnostné otvorenie skautského roka sa uskutoční 21. septembra pri obci Beniekovce (okr. Košice) o 10:00 hod. Pokračovať bude sv. liturgiou. Pozývame rodičov terajších, ale aj budúcich skautov, vodkýň a lienok.

Vyšlo nové číslo Slova a Informátora. Slovo si môžete zakúpiť vzadu na stolíku.