– Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

– Popoludní je večiereň o 17:00 hod. Modlitby chvál začínajú o 18:00 hod. Srdečne pozývame modliť sa.

– V pondelok večer bude telocvičňa na ZŠ Prostějovská v čase 19:00 – 20:00 hod. Tu v chráme budú modlitby matiek. V utorok večer budú modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 19:00 do 21:00 hod. V piatok stretko na fare o 16:15 hod a po stretku nácvik zboríku. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.

– V pondelok 14. novembra plánujeme brigádu na stavbe (upratovanie dvora a uskladnenie materiálu). Prosíme mužov, ktorí by mohli prísť, aby prišli na 8:00 hod. do chrámu.

– Pôstne obdobie pred narodením Pána – Filipovku začíname v utorok 15. novembra.

– Hnutie rozvedených kresťanov pozýva na modlitbové stretnutie v utorok 15. novembra do Katolíckeho kruhu o 17:00 hod. Plagát nájdete vzadu na nástenke.

– V stredu 16. novembra bude po večernej sv. liturgii Akatist k bl. P. P. Gojdičovi.

– Vo štvrtok 17. novembra sa po več. sv. liturgii pomodlime Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

– Budúcu nedeľu 20. novembra zakončíme Svätý rok milosrdenstva. Využime tento posledný týždeň na získanie plnomocných odpustkov pre seba, či pre zosnulých, na vybraných miestach (najbližšie katedrálny chrám s bránou milosrdenstva).

– Okrem toho to bude nedeľa Krista Kráľa. Po oboch sv. liturgiách bude myrovanie.

– Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Misionár. V sakristii sú na predaj kalendáre: stolový od otcov Redemptoristov – 2,-€ a nástenný od otcov Baziliánov – 1,-€.

– V sakristii chrámu si môžete nahlásiť predplatné časopisov Slovo a Misionár na rok 2017. Predplatné Slova je vo výške 14,-€ na celý rok (spolu s kalendárom na rok 2018), predplatné Misionára za 11,-€ (spolu s kalendárom na rok 2017).

– o. P. Milenký ponúka na predaj svoje nové CD pod názvom Spomeň si na mňa. Zakúpiť si ho môžete vzadu za cenu 8,-€/ks.