Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá.

Popoludní bude večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál o 18:00 hod. Srdečne pozývame.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď.

Tento týždeň pokračujeme v Akatiste k presv. Bohorodičke, a to v pondelok ráno a v stredu večer po sv. liturgii.

V utorok 15. mája pozývame rozvedených kresťanov na pravidelné stretnutie o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na tému: Výzva Panny Márie sláviť prvé soboty v mesiaci.

Vo štvrtok 17. mája bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

V sobotu 19. mája je piata zádušná sobota. Sv. liturgia bude iba ráno o 6:30 hod. s hramotami.

V nedeľu 20. mája, na sviatok Zostúpenia Sv. Ducha, sa v našom chráme uskutoční slávnosť prvej sv. spovede, ktorá začne o 9:00 hod. s následnou slávnostnou sv. liturgiou o 10:00 hod. Po oboch sv. liturgiách (8:00 a 10:00 hod.) bude myrovanie.

Pozývame vás na Deň rodiny na Sigord do nášho centra s nasledovným programom: 8:00 – sv. spoveď, 9:00 sv. liturgia, požehnanie rodín a detí, modlitby chvál, 12:00 obed pre nahlásených (pre ostatných guláš), 14:00 program pre rodiny s deťmi. Srdečne pozývame.

V sobotu 2. júna sa uskutoční 9. metropolitná púť do Krakova. Vzadu na stolíku je papier, môžete sa čím skôr zapísať a zaplatiť zálohu 5,-€ v sakristii. Máme svoj vlastný autobus. Využime to.