Budúcu nedeľu 20. septembra bude zbierka na kňazský seminár II. Pripomíname, že nepodporujeme priamo bohoslovcov, ale ponúkame fin. prostriedky na dofinancovanie chodu celého seminára.

Dnes podvečer vás pozývame na veľkú večiereň sviatku Povýšenia sv. Kríža o 17:00 hod. O 18:00 hod. začnú modlitby chvál. Srdečne pozývame na modlitbu.

V pondelok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 18:00 hod. s myrovaním. Po več. sv. liturgii budú modlitby matiek.

V utorok 15. septembra je deň pracovného pokoja. Sv. liturgie budú v nezmenenom čase – 6:30 a 18:00 hod.

Vo štvrtok 17. septembra bude po več. sv. liturgii moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Nasledovať bude tichá adorácia do 21:00 hod.

Oznam pre nahlásených na Národný pochod za život – počas týždňa je potrebné vyplatiť zálohu za autobus 5,-€/osoba v sakristii. Odchod autobusu je v nedeľu 20. septembra ráno o 3:20 hod. z parkoviska pri Jednote (zastávka Centrum).

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí: do konca septembra je potrebné nahlásiť svoje dieťa na prvé sv. prijímanie v sakristii chrámu. Nestačí len nahlásenie na hodine náboženstva. Príprava pre deti ako aj rodičov začne v októbri. O konkrétnom termíne vás budeme včas informovať.

Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.