• Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom či už modlitbami alebo hmotnými darmi do duchovnej obnovy pri milostivom obraze Trikrát obdivuhodnej Matky zoSchonstattu. Dnes popoludní o 16.00 hod. bude za vás obetované večeradlo v „Nebíčku“ na fare v meste a v poslednú sobotu v mesiaci bude za vás obetovaná sv. liturgia. (Zajtra popoludní o 16.00 hod. by mal prísť milostivý obraz do Františkánskeho kostola).
  • V utorok 15. novembra vstupujeme do Filipovky. Je to prípravný (pôstny) čas pred sviatkami Narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Počas filipovky začneme sériu katechéz venovaných spoznávaniu Katechizmu Katolíckej Cirkvi. Poznávanie KKC odporúča Konferencia biskupov Slovenska ako jednu z možností duchovnej obnovy a prípravy veriacich na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Prvá katechéza, na ktorú vás srdečne pozývame bude budúcu nedeľu o 17.30 hod., pred večierňou.
  • Nácvikspeváckeho zboru dospelých – Hlahol, bude v tomto týždni v stredu  o 19.00 hod. po sv. liturgii.
  • Pozývame všetky deti našej farnosti  na detské sv. liturgie v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude ešte nácvik detského zboru.
  • Mužom našej farnosti ponúkame možnosť zúčastniť sa Duchovných cvičení pre mužov. Uskutočnia sa v michalovskom Kláštore redemptoristov (Masarykova 35), v dňoch 24. až 27. novembra 2011. Téma duch. Cvičení je: „Pane, nauč nás modliť sa“ a povedie ich o. Metod LukačikCSsr. Prihlásiť sa môžete v sakristii nášho chrámu.
  • Dnešnú nedeľu je pri obidvoch sv. liturgiách riadna pravidelná zbierka na podporný fond Arcibiskupského úradu.
  • Budúca nedeľa je Nedeľa Krista Kráľa. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie.
  • V sakristii je posledné číslo Slova (23), predplatitelia si ho môžu prísť vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Je tam nový Blahovistnik, Misionár, časopis bohoslovcov Prameň a k dnešnej nedeli je tiež nový Farský informátor.