Budúcu nedeľu bude po každej sv. liturgii zbierka na misie.

Dnes popoludní bude Šarkaniáda. Zraz je pri chráme 14:00 hod.

Na prešovskej kalvárii sa dnes uskutoční celomestské večeradlo so začiatkom o 16:00 hod. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

Nácvik chrámového zboru Hlahol bude v stredu 16. októbra po večernej sv. liturgii.

Vo štvrtok 17. októbra sa pomodlíme po večernej sv. liturgii moleben k bl. biskupovi P. P. Gojdičovi a po ňom si prečítame z knihy Dar lásky.

piatok 18. októbra na sviatok sv. Lukáša vás pozývame na spoločné čítanie Evanjelia podľa Lukáša, ktoré bude pred sv. liturgiou. Začne o 16:30 hod. tu v chráme. Záujemcovia o čítanie sa môžu zapísať na papier vzadu na stolíku.

Nácvik speváckeho detského zborupiatok 18. októbra po detskej sv. liturgii.

sobotu 19. októbra sa môžete zúčastniť na festivale chrámových zborov v Chráme Povýšenia sv. kríža na Sekčove so začiatkom o 16:00 hod. Vystúpi tam aj náš zbor Hlahol.

Drahí veriaci, nṚotec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ bude dňa 21. októbra 2013 o 10.00 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku v bazilike minor v Ľutine sláviť sv. liturgiu pri príležitosti životného jubilea 60-tich rokov a srdečne vás pozýva na ďakovnú svätú liturgiu.

Vás, našich farníkov, pozývame na októbrovú púť do Šašovej, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. októbra. Predpokladaný čas odchodu je 9:00 hod. Viac informácií nájdete na plagáte.

Srdečne vás pozývame na archieparchiálne večeradlo v Ľutine, ktoré sa uskutoční v sobotu 26. októbra v Bazilike minor. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2,-€. Autobus odchádza o 7:30 hod. z parkoviska Jednota pri zastávke Centrum.

Vzadu pri východe z chrámu si môžete zakúpiť knihu Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo v cene 8,-€. Výťažok poputuje na dostavbu Domu pokoja pre tehotné ženy, ktoré by inak boli tlačené k potratu. Viac informácii vzadu na nástenke.

Stále si môžete obnoviť hramoty na tento rok v sakristii chrámu po sv. liturgiách.

Podobne vás pozývame na zapisovanie intencií na sv. liturgie, hlavne na ranné sv. liturgie.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že najbližšie stretnutie pre záujemcov sa uskutoční dňa 15. októbra v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77, Prešov, o 17:00 hod. Stretnutie povedie o. Ľuboš Kohút.

Centre pre rodinu na Sigorde sa uskutočnia duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených v termíne 15. – 17. november. Cena je 40,-€ na osobu.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod. Stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich mladých na fare nebude.

Záujemcovia o predplatné časopisu Slovo sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu čím skôr pri nezmenenej sume 12,50,-€ na rok.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť alebo zakúpiť v sakristii.