Aktuálne oznamy k 12. aprílu 2020

Počas celého Svetlého týždňa je voľnica.

V prikázaný sviatok, Svetlý pondelok 13. apríla, bude sv. liturgia o 10.00 hod.

Vo Svetlý utorok a Svetlú stredu budú sv. liturgie popoludní o 16.00 hod.

Vo Svetlý štvrtok a Svetlý piatok budú sv. liturgie o 8.00 hod. Vo Svetlý piatok 17. apríla bude po sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Vo Svetlú sobotu bude sv. liturgia o 7.00 hod.

Budúca nedeľa 19. apríla je Tomášova nedeľa alebo nedeľa Božieho milosrdenstva. Sv. liturgia bude o 10.00 hod. a po nej Korunka Božieho milosrdenstva so zasvätením sa.

O konkrétnych liturgických sláveniach a časoch Vás informujeme preto, aby ste sa s nami mohli duchovne spojiť a modliť sa vo svojich domácnostiach.

Chrám bude otvorený po mreže každý deň v čase 7.00 – 19.00 hod.

Povzbudzujeme vás k sledovaniu či počúvaniu prenosov sv. liturgií cez www.logos.tv, televíziu LUX či rádio Lumen alebo cez prenosy z jednotlivých farností prostredníctvom internetu (facebook, youtube).

Duchovne sa s nami môžete spojiť každý deň pri slávení sv. liturgie a prijať duchovné prijímanie. Pripájame modlitbu duchovného prijímania (PDF).

Informácie ohľadom krstov, pohrebov alebo ostatných náležitostí nám dávajte vedieť prostredníctvom telefónu (mobilných čísel) alebo emailom.

V prípade nebezpečenstva smrti sme k dispozícii aj naďalej. Stačí nás kontaktovať na našich telefónnych číslach.

Úmysly na sv. liturgie prijímame aj v tomto čase. Každý, kto by chcel dať odslúžiť sv. liturgiu na nejaký úmysel, môže tak urobiť telefonicky u o. Petra, správcu farnosti.

Táto situácia je ťažká pre našu farnosť aj po finančnej stránke. Keďže slávime bohoslužby bez vás, veriacich, chceme vás požiadať, ak by ste pri prípadnej návšteve chrámu mohli prispieť finančne do pokladničky, ktorá je na stene pri mrežiach alebo poprípade dať svoj milodar do obálky a vhodiť ju do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na priečelí novej farskej budovy pri súkromnom vchode (oproti vežiaku Prostějovská 37). Môžete uviesť aj účel príspevku, poprípade meno, ak to uznáte za vhodné. Prispieť môžete aj z domu formou finančného daru na farský účet (SK69 7500 0000 0040 0021 6918). Kvôli nedorozumeniam prízvukujeme, že o podporu nežiadajú kňazi ako osoby. Ide čisto o podporu chrámu či stavby, o ktorej viete, že je ešte stále na našich pleciach. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar.