V stredu 15. augusta je sviatok Uspenija – Zosnutia Presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú: 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Dnešnú nedeľu 12. augusta je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na podporu katechizácie a katolíckych škôl.

V piatok 17. augusta sa budeme po večernej sv. liturgii modliť moleben k nášmu patrónovi bl. biskupovi Pavlovi, keďže je 17-teho v mesiaci.

Všetci sme srdečne pozvaní na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ľutine v sobotu 18. a nedeľu 19. augusta. Hlavným slúžiteľom slávnostnej nedeľnej sv. liturgie bude vladyka Igor Voznyak, ľvovský arcibiskup a metropolita a kazateľom J. Em. Joachim kardinál Meissner, kolínsky arcibiskup. V sobotu večer po archijerejskej sv. liturgii, vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita posvätí Dom Mikuláša Klimčáka.

V sakristii je posledné číslo Slova (16), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Juraj Skyba, gr. kat., narodený a bývajúci v Prešove. Syn rodičov Juraja a Evy rod. Čuchtovej
a  Michaela Lipčáková, gr. kat., narodená v Humennom a bývajúca v Prešove. Dcéra rodičov
+ Andreja a Jiřiny rod. Novákovej.
Ohlasujú sa dnes po prvý krát. Keby vedel niekto o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to oznámi na farskom úrade.