Dnes popoludní vás pozývame na katechézu o Božom milosrdenstve spojenú s čítaním z denníčka sr. Faustíny a Korunkou Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. Hneď po skončení korunky bude večiereň. Modlitba chvál bude o 18:00 hod.

Budúcu nedeľu bude po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik lit. spevu, v stredu biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia a v piatok stretko na fare o 16:15 s nácvikom zboríku a detská liturgia.

V piatok 17. apríla bude po večernej sv. liturgii moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Pozývame manželov na bowlingový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. apríla od 19:00 hod. Miesto: bowling pri trati. Zapísať sa môžete vzadu na papier.

Cestovná kancelária JOMI – Jozef Šak vás pozýva na púť do Medžugorja v termíne 1. – 6. máj 2015 za cenu 165,-€. Celý program nájdete na plagáte na našom webe i na nástenke.

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa Púte maltézskeho rádu do Lúrd od 1. do 5. mája 2015 v cene 490,-€ (letecky). Ponuka platí pre chorých, dobrovoľníkov ako i pútnikov. Záujemcovia nájdu informácie vzadu na plagáte.

V sakristii máme na predaj nové CD o. P. Milenkýho s názvom Dnes už viem v sume 10,-€ a vzadu na stolíku je na predaj pobožnosť k ikone Sv. rodiny v sume 1,-€.

Opäť vás žiadame o odovzdanie 2% z dane pre FSE, konkrétne oddiel Prešov (skauti, vodkyne). Ak sa tak rozhodnete, tlačivá nájdete vzadu na stojane a v sakristii nám len ohláste sumu, ktorú viete darovať a taktiež komu ich chcete odovzdať (skautom či vodkyniam).

Po našich farnostiach sa už dlhší čas šíri písomný recept na Vatikánsky chlieb šťastia. Všetci, ktorí ho doma pripravujú alebo recept podávajú ďalej, prehrešujú sa proti 1. prikázaniu Desatora, keďže šťastie človeka môže pochádzať iba od Pána Boha, Stvoriteľa, a nie z nejakej stvorenej veci. Preto v celej farnosti zakazujem prípravu takéhoto chlebíka a ponúkanie receptu iným osobám.