Aktuálne oznamy k 11. októbru 2020

Keďže je verejné slávenie sv. liturgií do odvolania obmedzené (limit 6 osôb vrátane kňaza), ponúkame vám možnosť zúčastniť sa sv. liturgií online prostredníctvom facebookovej stránky našej farnosti (Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3) s nasledovným programom:

Štvrtok 15.10.2020
Sv. liturgia o 17.00 hod. (online)

Piatok 16.10.2020
Detská sv. liturgia o 17.00 hod.
(online – Rodičia, skúste pozvať svoje deti k prežívaniu sv. liturgie spolu so súťažou.)

Sobota 17.10.2020
Sv. liturgia o 6.30 hod.
Sv. liturgia o 17.00 hod. (online)

Nedeľa 18.10.2020
Sv. liturgia o 9.00 hod. (online)
Sv. liturgia o 10.30 hod.

V dôsledku obmedzeného slávenia sv. liturgií (limit 6 osôb vrátane kňaza) kvôli opatreniam zo strany štátu prosíme rodičov detí, ktoré sa v tomto školskom roku majú pripravovať na prvú sv. spoveď, aby ich nahlasovali prostredníctvom prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť tu a doručiť poštou alebo osobne (vhodiť do schránky alebo si dohodnúť stretnutie s kňazom) na farský úrad.
PRIHLÁŠKA NA PRVÚ SV. SPOVEĎ

Objednať časopis Slovo na rok 2021 (16,-€/rok) a Misionár na rok 2021 (13,-€/rok si môžete objednať telefonicky, emailom alebo osobne po dohode s kňazom čo najskôr. Prosíme vás, aby ste si to nenechávali na poslednú chvíľu.

Ak by si chcel ešte niekto zakúpiť stolový kalendár od Redemptoristov za cenu 2,-€, je potrebné ho objednať (telefonicky, emailom alebo osobne na farskom úrade), aby sme ich vedeli zabezpečiť. Tie, ktoré sme mali, už sú predané.

Hramoty si môžete obnovovať aj naďalej prostredníctvom kancelárie farského úradu po dohodnutí sa na osobnom stretnutí s kňazom alebo vhodením obálky do poštovej schránky na farskom úrade pri garážoch, kde napíšete meno rodiny, aby sme to vedeli zaznačiť. Ďakujeme za pochopenie.

Nakoľko opäť zažívame zatvorenie chrámov, obmedzenie mobility ľudí a z toho vyplývajúce neverejné slávenie sv. liturgií, dotkne sa to aj nášho financovania (chýbajúce zvončeky a podobne). Preto sa obraciame na vás s prosbou o finančnú pomoc pri zabezpečení chodu farnosti ako takej. Pripomíname, že neprispievate priamo kňazom, ale na režijné výdavky farnosti. Prispieť môžete osobne pri stretnutí s kňazom, vhodením obálky do poštovej schránky alebo prostredníctvom bankového účtu SK69 7500 0000 0040 0021 6918. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať.