Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom (presunutá z 5. pôstnej nedele na dnešnú). Vzadu na stolíku sú letáky, v ktorých nájdete bližšie informácie ohľadom zbierky.

Budúcu nedeľu 18. marca bude naša farská zbierka na výstavbu fary.

Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. a modlitby chvál s biblickým vyučovaním so začiatkom o 18:00 hod.

Zdržanlivosť od mäsa je v stredu a piatok. V tieto dni vás pozývame na modlitbu pôstnych hodiniek ráno o 7:00 hod. a večer na božské služby vopredposvätených darov o 18:00 hod., v piatok o 17:30 hod.

V pondelok, utorok, štvrtok a piatok vás po večerných sv. liturgiách pozývame modliť sa rozdelený Kánon sv. Andreja Krétskeho s poklonami.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok večer nebudú modlitby mužov ani biblická škola. Pozývame vás však na už spomínaný kánon s poklonami. V stredu večer bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude po kánone tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok nebude po VPDčke stretnutie detí, lebo sa budeme modliť kánon s poklonami.

Od dnešnej nedele popoludnia do konca mesiaca bude v našom chráme prítomná putujúca ikona Krásnobrodskej Bohorodičky. Moleben sa pri nej pomodlime po sv. liturgiách v pondelok ráno a v stredu večer.

Veľké spovedanie pred Veľkou nocou bude na Kvetnú nedeľu popoludní od 14:00 hod.

Spovedať chorých pred Paschou budeme na veľký pondelok 26. marca v ranných hodinách. Dovtedy môžete svojich chorých nahlasovať v sakristii chrámu.

Vyšlo nové číslo Informátora (nájdete ho vzadu na stolíku a farskej stránke) a dvojčíslo Slova (pre predplatiteľov v sakristii, na predaj na stolíku za 1,20,-€).

V nedeľu 18. marca ideme na zbierku do farnosti Staškovce. Odchod od chrámu je ráno 7:30 hod. Kto by chcel ísť, nech sa zapíše vzadu na papier.

Vzadu na nástenke nájdete ponuku práce pre Gréckokatolícku charitu v Prešove na základe výberového konania.