– Po sv. liturgii je farská zbierka na stavbu fary.

– Večiereň bude o 17:00 hod. a po nej vás pozývame na modlitby chvál o 18:00 hod. s o. Michalom Sopkom.

– V pondelok večer bude telocvičňa. Tu v chráme budú modlitby matiek. V utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva. V piatok stretko na fare o 16:15 hod (nácvik koledníckeho programu Dobrej noviny). Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.

– Moleben pred Narodením Ježiša Krista sa pomodlíme po sv. liturgiách v pondelok ráno a v stredu večer.

– Hnutie rozvedených kresťanov pozýva na pravidelné stretnutie, a to 13. decembra o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu.

– 14. decembra sa o 18:00 hod. v Kostole Kráľovnej pokoja uskutočnia celoprešovské modlitby matiek. Plagát nájdete na nástenke.

– Predvianočná burza bude v nedeľu 18. decembra po sv. liturgii o 10:00 hod. Môžete ňou podporiť mladých našej farnosti, ale aj skautov a vodkyne FSE.

– Predvianočná spoveď v našej farnosti bude v nedeľu 18. decembra od 14:30 hod. tu v chráme.

– Spovedať chorých pred Vianocami budeme v pondelok 19. decembra od 8:00 hod. Chorých môžete nahlásiť v sakristii do 18. decembra.

– V predstihu vás pozývame na vianočný koncert, ktorý bude v našom chráme v nedeľu 25. decembra o 16:00 hod. Vstupné je dobrovoľné a výťažok bude použitý na uhradenie nákladov s tým súvisiacich. Po koncerte bude spoločné agapé. Každý, kto by chcel priniesť niečo na agapé, nech tak urobí pred koncertom.

– Kto si objednal stolový kalendár od otcov Redemptoristov môže ho zaplatiť a vyzdvihnúť si ho v sakristii. Cena 2,-€.

– Vyšlo nové a zároveň posledné číslo časopisu Slovo v roku 2016. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu na stolíku.

– Vzadu na stolíku je papier, kde sa môžete zapísať tí, ktorí chcete prijať koledníkov Dobrej noviny.

– Aj tohto roku môžeme spríjemniť štedrý deň klientom našej Charity. Každý, kto chce priniesť v prvom rade vianočné pečivo, ale aj iné potraviny (aj trvanlivé), môže tak urobiť do piatka 23. decembra.