Dnes popoludní sa pomodlime večiereň o 17:00 hod. a po nej bude modlitba chvál.

Pozývame vás k modlitbe na úmysel 3. zasadnutia Archieparchiálneho zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v pondelok 12. januára. Posledné, 4. zasadnutie bude vo štvrtok 22. januára.

V stredu 14. januára bude po večernej sv. liturgii biblická škola.

Tichá adorácia obetovaná za referendum o rodine v čase 19:00 – 21:00 hod. bude vo štvrtok 15. januára.

Detské stretko na fare bude v piatok 16. januára o 16:15 hod., po ňom nácvik zboríku a detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po sv. liturgii bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Budúcu nedeľu 18. januára vás pozývame na modlitbu pod názvom Rodiny sa modlia za rodiny do nášho chrámu na Sekčove so začiatkom o 15:00 hod. (večiereň) a modlitbu sv. ruženca o 15:45 hod.

Na predaj je vzadu brožúrka s informáciami ohľadom časov bohoslužieb, adries a úradných hodín katolíckych chrámov a farností mesta Prešov.

Na stolíku nájdete aj stužky bielej farby, ktoré sa stávajú symbolom účasti na referende za ochranu rodiny. Môžete si ich zobrať a nosiť na svojom oblečení ako znak toho, že pôjdeme na referendum.

Vyšlo nové číslo Informátora, ktorý je venovaný iba referendu za ochranu rodiny s hodnotným článkom, prečo ísť na referendum a prečo odpovedať 3x ÁNO. Aj ďalšie číslo bude venované rodine a referendu. Vezmite si ho domov a ponúknite aj iným na prečítanie.

V deň konania referenda, sobotu 7. februára, sa uskutoční fatimská sobota nášho dekanátu v Ľutine. Je to skvelá príležitosť ako podporiť modlitbou toto hlasovanie. Spoločný autobus pôjde z našej farnosti ráno o 8:00 hod. z parkoviska od Jednoty. Zapísať sa môžete vzadu na papier a zaplatiť zálohu 2,-€ v sakristii.