Aktuálne oznamy k 10. marcu 2019

Dnes je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu.

Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami a Modlitby chvál s katechézou o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie pre mladých. V sobotu bude o 17:00 hod. Veľká večiereň.

Vo štvrtok 14. marca bude po večernej sv. liturgii Veľkopôstny moleben.

16. marca bude druhá zádušná sobota. Po rannej sv. liturgii obetovanej za našich zosnulých bude panychída s čítaním hramot.

V nedeľu 17. marca ideme na zbierku do farnosti Havaj. Kto by chcel ísť, nech sa nahlási v sakristii chrámu. Odchádzame o 8:00 hod. spred chrámu.

V dňoch 15. – 17. marca pozývame deti a mládež na víkendovku s názvom „Na palube Bárky s animátormi a kňazmi“ v GMC Bárka Jusková Voľa. Nahlasovanie na víkendovku je cez online formulár, ktorý nájdete na stránke www.gmcbarka.sk. Viac informácií nájdete aj na plagáte vzadu na nástenke. Každý, kto sa nahlási, nech nám dá vedieť. Pobyt mu bude preplatený.

Vzadu na stolíku nájdete nový farský Informátor a nové čísla časopisov Milujte sa! za 1,50,-€ a Slovo+ za 1,50,-€. V sakristii je pre predplatiteľov nové Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť. Prajeme príjemné čítanie.

Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
Budúcu nedeľu 17. marca bude sv. liturgia na MsÚ o 10:00 hod. Pri sv. liturgii bude zbierka pre potreby spoločenstva.

Stretko pre deti a mladých bude v utorok 12. marca o 18:00 hod. v čajovni.